Nationaal Orgel Museum Collectie
Home > Steun > Donateur worden
Donateur worden

De Stichting Nationaal Orgelmuseum heeft een donateursbestand van geïnteresseerden in het Nationaal Orgelmuseum, die met hun bijdrage het museum in stand willen houden en daarmee de historische waarde van het Nederlandse orgel willen ondersteunen. De minimumbijdrage is € 15,- per jaar, maar meer is bijzonder welkom!

Donateurs krijgen een uitnodiging voor speciale bijeenkomsten en worden op de hoogte gehouden van nieuws uit het museum.

Wilt u donateur worden, mail dan naam en adresgegevens naar info@nationaalorgelmuseum.nl of stuur uw gegevens per post naar:
Nationaal Orgelmuseum
van Kinsbergenstraat 5
8081 CL Elburg.

Ook voor vragen omtrent het donateurschap treden wij graag op deze manier met u in contact.

Onze stichting heeft een ANBI-status, waardoor u geheel of gedeeltelijk uw gift aan ons museum kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Kijkt u voor meer informatie eens onder het kopje ‘Schenkingen’ op onze website, of neem voor advies contact op met uw belastingadviseur.